Slachtofferhulp Nederland

De wintereditie nummer 17 is onder de bezielende leiding van gastredacteur Victor Jammers, lid raad van bestuur Slachtofferhulp Nederland, tot stand gekomen.

Slachtofferhulp Nederland is een grote organisatie en werkt met zo’n 1.300 vrijwilligers en 350 beroepskrachten, die professioneel zijn opgeleid en getraind. Zij werken als één team samen om slachtoffers zo goed mogelijk te ondersteunen bij alles wat op ze afkomt na een ingrijpende gebeurtenis. Hier wordt u in twee minuten in vogelvlucht verteld hoe de werkwijze van Slachtofferhulp Nederland is en voor welke hulp u terecht kunt.